TV& VIDEO

Bản tin 9h - 18/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 18/02/2016 với nội dung đáng chú ý: Đầu năm cá ngừ được mùa, giá ổn định; Tranh nhau lên tàu cao tốc rời đảo Lý Sơn.