TV& VIDEO

Bản tin 9h - 18/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 18/3/2016 với nội dung đáng chú ý: Chính thức công bố 120 cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016; Diễn đàn khuyến nông nông nghiệp ứng phó hạn hán; Cấp nước cho người dân vùng hạn.