TV& VIDEO

Bản tin 9h - 18/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 18/5/2016 với nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng, hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử; Những đứa trẻ Chanchu; Đà Nẵng không tổ chức cụm thi địa phương kỳ thi THPT Quốc gia 2016.