TV& VIDEO

Bản tin 9h - 19/01/2016

  • Bản tin 9h - 19/01/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Đăk Lăk đề nghị dành tiền bắn pháo hoa cho người nghèo; Bình Định: Kiệu năng suất thấp, thu nhập nông dân giảm; Hiệu quả từ mô hình trồng rau má sạch.