TV& VIDEO

Bản tin 9h - 19/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 19/5/2016 với những nội dung chính: Kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; Những người giữ di vật của Bác Hồ;...