TV& VIDEO

Bản tin 9h - 19/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 19/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Diễn biến của bão số 3; Gia tăng tai nạn tàu cá trên biển do thời tiết xấu; Hạn cuối các trường nhận giấy chứng nhận kết quả...