TV& VIDEO

Bản tin 9h - 20/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 20/7/2016 với những nội dung chính: TP Huế giải quyết vấn đề thoát nước đô thị; Giá xăng có thể giảm mạnh; Phát hiện thêm nơi chứa chất thải của Formusa;...