TV& VIDEO

Bản tin 9h - 20/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 20/8 với nội dung đáng chú ý: Truy xuất nguồn gốc thịt lợn bằng điện thoại; Xử lý xâm lấn rừng dừa Hội An.