TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 21/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 21/3/2016 với nội dung đáng chú ý: Khánh Hòa: Ngư dân bất ngờ trúng đậm cá ngừ đại dương; Khởi tố vụ sà lan đâm sập cầu ghềnh; Tây Nguyên sau 10 năm bảo tồn văn hóa cồng chiêng.