TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 21/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 21/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng hỗ trợ nạn nhân vụ lật tàu 200 triệu đồng; Liên tục mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Casa 212; Tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải.