TV& VIDEO

Bản tin 9h - 21/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 21/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Các địa phương đối phó với mưa lũ sau bão số 3; Khôi phục sản phẩm truyền thống bún bắp...