TV& VIDEO

Bản tin 9h - 22/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 22/01 với những nội dung đáng chú ý: Đại hội Đảng lần thứ XII thảo luận về các văn kiện; Phân bổ vốn xây dựng nông thôn mới; Giải pháp bảo tồn, phát triển vườn quốc gia Kon Ka kinh.