TV& VIDEO

Bản tin 9h - 22/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 22/3/2016 với những nội dung chính: Hôm nay ngày nước thế giới; Diêm dân bị ép giá muối mùa nắng hạn; Apple giới thiệu sản phẩm mới;...