TV& VIDEO

Bản tin 9h - 22/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 22/5/2016 có một số nội dung chính: Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Lãnh đạo Đảng - Nhà nước bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân; Không khí bầu cử tại Đà Nẵng...