TV& VIDEO

Bản tin 9h - 22/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 22/8/2016 với những nội dung chính: Báo cáo hiện trạng môi trường biển Miền Trung; Hà Tĩnh sau thảm họa môi trường biển;...