TV& VIDEO

Bản tin 9h - 24/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 24/02/2016 với nội dung đáng chú ý: Thừa Thiên Huế: Chuẩn bị công tác bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo động ô nhiễm môi trường do thiếu quy hoạch trong chăn nuôi; Doanh nghiệp thiếu lao động từ đầu năm...