TV& VIDEO

Bản tin 9h - 25/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 25/01/2016 với những nội dung chính sau: Ngày làm việc thứ 5 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Quảng Bình: Xây dựng Đồng Hới thành thành phố du lịch; Quảng Nam khép lại vụ ván sâm Ngọc Minh...