TV& VIDEO

Bản tin 9h - 25/10/2016

  • Bản tin 9h ngày 25/10/2016 với những nội dung chính: Cháy tàu câu mực công suất lớn tại Quảng Nam; Hôm nay trao trả thuyền viên bị cướp biển bắt cóc; ...