TV& VIDEO

Bản tin 9h - 25/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 25/8 với nội dung đáng chú ý: Dinh Trấn Thanh Chiêm - Nơi khai sinh chữ Quốc ngữ; Đề nghị kiểm tra vụ làm giả giấy kiểm định sản phẩm thủy sản.