TV& VIDEO

Bản tin 9h - 26/10/2016

  • Bản tin 9h ngày 26/10/2016 với những nội dung chính: Nữ sinh Kontum nhận học bổng Asean; Chuyển giao kỹ thuật tim mạch vành đầu tiên tại Tây Nguyên;...