TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 26/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 26/3/2016 với nội dung chính: Khó khăn nguồn nước chống hạn cho cà phê; Canh tác bền vững gắn với bảo vệ nguồn nước trong mùa khô; Tháo gỡ vướng mắc khi chuyển đổi cây trồng cạn...