TV& VIDEO

Bản tin 9h - 26/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 26/4/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ hải sản chết bất thường; Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói vụ đông xuân...