TV& VIDEO

Bản tin 9h - 26/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 26/5/2016 với nội dung đáng chú ý: Phó Thủ tướng làm việc tại Ninh Thuận; Giải cứu thành công cá voi; Mỗi ngày có khoảng 580 trẻ em bị tại nạn thương tích.