TV& VIDEO

Bản tin 9h - 27/10/2016

  • Bản tin 9h ngày 27/10 với nội dung đáng chú ý: Thuyền viên Phan Xuân Phương đoàn tụ với gia đình; Sẽ hỗ trợ và bồi thường cho ba thuyền viên trở về từ Somalia...