TV& VIDEO

Bản tin 9h - 27/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 27/4 với những nội dung đáng chú ý: Phát hiện sản xuất giá bằng thạch cao, hóa chất; Không có giấy phép sản xuất phân bón; Đà Nẵng nguy cơ tái nghèo ở vùng tái định cư...