TV& VIDEO

Bản tin 9h - 27/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 27/5/2016 với nội dung đáng chú ý: Tiếp tục thu phí tại trạm thu phí sông Phan; Lắp dải phân cách ở đoạn đường tử thần tại Bình Thuận; Tạm dừng lưu thông 2 lô thực phẩm chức năng kém chất lượng...