TV& VIDEO

Bản tin 9h - 27/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 27/7 với nội dung đáng chú ý: Trung Quốc đối phó với bão Mirinae; Người lính trên mặt trận kinh tế.