TV& VIDEO

Bản tin 9h - 28/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 28/3/2016 với những nội dung chính: Lại bùng phát tín dụng đen ở vùng biển Phú Yên; Huế phối cảnh không gian Sông Hương; Lễ hội quan thế âm;...