TV& VIDEO

Bản tin 9h - 28/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 28/5/2016 có những nội dung chính: Khó xử lý tình trạng lưu thông xe hết niên hạn sử dụng; Huế thí điểm cấp phép hoạt động ô tô điện; Ách tắc giao thông ở huyện đảo Lý Sơn...