TV& VIDEO

Bản tin 9h - 28/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 28/6/2016 với những nội dung chính: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; Công điện về chủ động phòng chống thiên tai; Dai dẳng bạo lực gia đình;...