TV& VIDEO

Bản tin 9h - 28/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 28/8/2016 với những nội dung chính sau: Truy tặng huân chương cho phi công Phạm Đức Trung; Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác...