TV& VIDEO

Bản tin 9h - 29/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 29/01/2016 với những nội dung chính sau: Cá Nhám Voi " Trong sách đỏ" dạt vào bờ biển Khánh Hòa; Niềm vui mới của một bản vùng cao; Khánh Hòa khan hiếm tôm hùm giống...