TV& VIDEO

Bản tin 9h - 29/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 29/3/2016 với những nội dung chính: Ngân hàng khoanh nợ cho người dân vùng bị hạn; Hồ cấp nước cho toàn TP Đà Lạt bị xâm lấn; Lúng túng trong quản lý phụ gia thực phẩm;...