TV& VIDEO

Bản tin 9h - 29/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 29/4 với những nội dung đáng chú ý: Lễ tế đàn Nam Giao; Tiếp tục làm rõ nguyên nhân cá chết; Hội đồng bảo an liên hiệp quốc họp khẩn về Triều Tiên...