TV& VIDEO

Bản tin 9h - 30/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 30/3/2016 với những nội dung chính: Phú Yên tăng cường quản lý môi trường nuôi thủy sản; Đêm nhạc "Sông Hàn - Hội trùng dương"; Văn hóa tơ lụa trong đời sống hiện đại...