TV& VIDEO

Bản tin 9h - 30/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 30/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Khởi đầu mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; Môi trường biển Lăng Cô dần ổn định; Khai mạc Festival Huế 2016; Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2016; Mỹ thông qua dụng cụ xét nghiệm nhanh virus Zika...