TV& VIDEO

Bản tin 9h - 30/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 30/5 với những nội dung đáng chú ý: Hà Tĩnh thiếu cầu dân sinh do thiếu vốn; Chuẩn bị nhân lực phục vụ APEC 2017; Số nạn nhân sét đánh ở châu Âu gia tăng..