TV& VIDEO

Bản tin 9h - 30/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 30/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Lễ truy điệu 9 quân nhân trên máy bay Casa 212; Hỗ trợ thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2016; Thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2016.