TV& VIDEO

Bản tin 9h - 31/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 31/3/2016 với những nội dung chính: Lâm Đồng chỉ đạo xử lý vụ lấn chiếm Hồ Đankia - Suối Vàng; Mô hình vay vốn phù hợp với ngư dân;...