TV& VIDEO

Bản tin 9h - 31/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 31/5/2016 với những nội dung chính: Thuốc lá bệnh tật và đói nghèo; Cướp giật ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng; Gia tăng tai nạn giao thông do đi ngược chiều giải phân cách;...