TV& VIDEO

Bản tin 9h - 31/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 31/8/2016 với những nội dung chính sau: Quảng Trị bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn; Gia tăng bệnh tật ở trẻ em do thiếu nước sinh hoạt...