TV& VIDEO

Bản tin 9h VTV8 - 06/12/2018

  • Bản tin 9h VTV8 ngày 06/12 với nội dung đáng chú ý: Yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng đe dọa phóng viên; Lâm Đồng chủ động sản xuất cá tầm;...