TV& VIDEO

Bản tin 9h VTV8 - 07/10/2017

  • Bản tin 9h VTV8 ngày 07/10/2017 với những nội dung chính: Cách chức Bí thư thành ủy Đà Nẵng; Đảm bảo giao thông ở những công trình vượt lũ;...