TV& VIDEO

Bản tin 9h VTV8 - 09/11/2018

  • Bản tin 9h VTV8 - 09/11/2018 với nội dung: Khánh Hòa phát động tháng hành động bình đẳng giới; Công trình thủy lợi dang dở đã đưa vào sử dụng...