TV& VIDEO

Bản tin 9h VTV8 - 09/3/2018

  • Bản tin 9h VTV8 ngày 09/3 với nội dung đáng chú ý: Ký kết hiệp định thương mại CPTPP; Hà Tĩnh dự án hàng trăm tỷ đồng bị sạt lở nghiêm trọng...