TV& VIDEO

Bản tin 9h VTV8 - 12/01/2018

  • Bản tin 9h VTV8 ngày 12/01/2018 với nội dung: Đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT; Đến năm 2025 xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt...