TV& VIDEO

Bản tin 9h VTV8 - 12/9/2018

  • Bản tin 9h VTV8 - 12/9/2018 với nội dung: Ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi; Bão số 5 gây thời tiết xấu ở Bắc Biển Đông...