TV& VIDEO

Bản tin 9h VTV8 - 13/01/2018

  • Bản tin 9h VTV8 ngày 13/01/2018 với nội dung: Chú trọng bảo vệ đàn trâu bò trong mùa rét; Di dời cảng cá khiến ngư dân gặp khó khăn...