TV& VIDEO

Bản tin giá cả thị trường - 13/02/2018

  • Bản tin giá cả thị trường ngày 13/02/2018 với những nội dung chính: Ớt Bình Định được ưa chuộng dịp tết; Quảng Trị nhộn nhịp thị trường hoa tết;...