TV& VIDEO

Bản tin giá cả thị trường - 13/3/2018

  • Bản tin giá cả thị trường ngày 13/3/2018 với những nội dung chính: Vỡ nợ nông sản ở Gia Lai; Giá gạo xuất khẩu tăng;...